Menu
Giỏ hàng

Câu hỏi thường gặp

KHÔNG. Bạn không cần tạo tài khoản mà vẫn đặt đơn hàng bình thường. Khi đến bước thanh toán, chỉ điền các thông tin, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại....Nhưng tốt hơn bạn nên tạo một tài khoản, bạn sẽ mua sắm nhanh hơn, cập nhật tình trạng và theo dõi các đơn hàng đã thực hiện trước đây. Hơn nữa sẽ nhận được các ưu đãi bất ngờ mà chỉ thành viên mới có.

Hanofa chấp nhận thanh toán tiền mặt COD và thanh toán online thông qua đơn vị trung gian thanh toán.